Home » از عشق تا عشق با حسین منزوی by ابراهیم اسماعیلی اراضی
از عشق تا عشق با حسین منزوی ابراهیم اسماعیلی اراضی

از عشق تا عشق با حسین منزوی

ابراهیم اسماعیلی اراضی

Published 2015
ISBN :
368 pages
Enter the sum

 About the Book 

این کتاب دربردارندۀ گفتگوی نگارنده کتاب با زندهیاد منزوی است که دربردارنده سؤالات مصاحبه کننده و پاسخ های بعضاً ناشنیده از شاعر است. نگارنده این کتاب را اتوبیوگرافی از شاعر میداند که در خود خاطراتی ذکر کرده و روشن کننده بسیاری از مسائل حول و حوشMoreاین کتاب دربردارندۀ گفتگوی نگارنده کتاب با زنده‌یاد منزوی است که دربردارنده سؤالات مصاحبه‌ کننده و پاسخ‌ های بعضاً ناشنیده از شاعر است. نگارنده این کتاب را اتوبیوگرافی از شاعر می‌داند که در خود خاطراتی ذکر کرده و روشن‌ کننده بسیاری از مسائل حول و حوش زندگی حسین منزوی و اجتماع شاعران است.تمام متن این کتاب گفتگوی نگارنده با شاعر است که در طول سال‌‌های 82 الی اردیبهشت 83 انجام شده است. این اثر اتوبیوگرافی شفاهی از منزوی است که از تولد او آغاز می‌شود و در ادامه بخش‌ های مختلفی از زندگی او شامل زندگی شخصی و زندگی اجتماعی او را دربر می‌گیرد.